Thành phố Huế: Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025
17/09/2022 2:01:25 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022- 2025 vào chiều 16/9/2022. Tham dự có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững Thành phố - Phan Thiên Định; Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh, lãnh đạo các sở ngành, phòng ban liên quan...
   Thời gian qua, công tác giảm nghèo (CTGN) trên địa bàn thành phố Huế được các cấp, ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có sự tham gia của toàn xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện ở việc tăng cường huy động, bố trí ngân sách và lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo.  
Công tác giảm nghèo (CTGN) trên địa bàn thành phố Huế được các cấp, ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có sự tham gia của toàn xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng - Ảnh: Trao quà cho hộ nghèo tại phường Thuận lộc – thành phố Huế
 
   Giai đoạn 2016-2020, chương trình giảm nghèo đã được thực hiện theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Tuy nhiên, công cuộc giảm nghèo trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, khó khăn, chưa hiệu quả, kéo dài; việc hỗ trợ giảm nghèo còn chồng chéo, nhận thức thoát nghèo của người dân còn thấp, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền trong CTGN bền vững chưa chủ động.
   Với 2.083 hộ nghèo, để thực hiện CTGN, thành phố Huế đã triển khai nhiều giải pháp, hàng năm có hơn 6.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; hỗ trợ giải quyết cho hơn 9.000 lượt người có việc làm ổn định, trong đó có hơn 3.000 việc làm mới; 100% thành viên thuộc hộ nghèo được cấp thẻ BHYT, trong đó bao gồm cả thẻ BHYT cho hộ nghèo và thẻ BHYT dành cho các đối tượng khác.
   Giai đoạn 2016-2018, thông qua nguồn ngân sách thành phố và từ Quỹ Vì Người nghèo, đã có 148 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà; năm 2019 hỗ trợ 33 nhà và năm 2020 tập trung cho các hộ nghèo thuộc dự án giải tỏa kinh thành Huế.
   Lãnh đạo thành phố Huế cho rằng, nhiệm kỳ 2021-2025, CTGN đặt ra yêu cầu cao hơn, đó là “giảm nghèo bền vững” (hạn chế tái nghèo) và “giảm nghèo đa chiều”
 
   Theo đó, CTGN phải được thực hiện một cách toàn diện, đi vào chiều sâu và thực chất hơn với mục tiêu góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân; vừa tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi 6 dịch vụ xã hội cơ bản, gồm việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Công tác chỉ đạo cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền hết sức quan tâm.
Các ý kiến đóng góp tại hội nghị chuyên đề
 
   Vì vậy, để giảm nghèo bền vững thành phố phải “xác định rõ nguyên nhân nghèo và có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể cho từng hộ nghèo”. Trong đó, triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo đa chiều, trong đó chú trọng nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường để tập trung giải quyết việc làm cho người nghèo; tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận thuận tiện các dịch vụ xã hội…
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)