Thành lập Trung đội Dân quân Thường trực thành phố Huế
19/09/2022 4:14:08 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 19/9/2022, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 7113/KH-UBND về tổ chức thành lập Trung đội Dân quân Thường trực thành phố Huế.
   Nhiệm vụ của Trung đội Dân quân thường trực là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong khu vực phòng thủ; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với lực lượng Công an và lực lượng khác nắm tình hình, tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu, bảo vệ sản xuất, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả về môi trường: Là lực lượng tăng cường cho cơ sở khi có nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND thành phố.
   Bên cạnh đó, vận động nhân dân và tham gia xây dựng cơ sở: Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với lực lượng khác tham gia các cuộc vận động, phát triển kinh tế xã hội, phong trào của địa phương xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới…
   Hiện nay, các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến lược, thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt và sự nguy hiểm đang không ngừng tăng lên. Các tổ chức phản động, chống đối nước ngoài đẩy mạnh âm mưu phá hoại trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xã hội; xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn. Ngoài ra, các vụ cháy, nổ, tai nạn và ùn tắc giao thông, tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn chưa có chiều hướng giảm.
   Trước tình hình đó, việc UBND Thành phố thành lập Trung đội Dân quân Thường trực thành phố Huế nhằm thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại các mục tiêu quyết giữ và các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; phối hợp các lực lượng Công an, Biên phòng, Kiểm lâm bảo vệ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, phòng chống dịch bệnh nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn thành phố trong mọi tình huống.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)