Tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại
28/06/2022 4:16:00 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trong thời gian qua, ngành y tế đã nỗ lực tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt tỷ lệ tiêm chủng liều cơ bản cao góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
   Tính đến ngày 23/6/2022, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiêm tổng cộng 2.588.028 mũi cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi cơ bản của người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 98%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 chỉ đạt 52,5% và mũi nhắc lại lần 2 đạt 3,1%. Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn được dự báo diễn biến khó lường, WHO và các quốc gia nhận định dịch chưa thể kiểm soát được trước năm 2023.
   Để tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại, UBND thành phố đã ban hành chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các phường, xã nghiêm túc triển khai công tác Tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại trên địa bàn thành phố.
   Theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lập danh sách và mời người dân chưa tiêm mũi nhắc lại lần 1 và lần 2 đến cơ sở y tế địa phương để triển khai tiêm chủng ngay. Các doanh nghiệp, các chợ đóng trên địa bàn (không nằm trong khu kinh tế, công nghiệp) phải thống kê, cung cấp danh sách công nhân, tiểu thương chưa tiêm mũi nhắc lại lần 1 và lần 2 để phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn sản xuất, kinh doanh.
   Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường xã rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn chưa tiêm liều nhắc lại lần 1, lần 2; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo đúng thời gian quy định.
Ngọc Khứ