Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại trụ sở cơ quan, đơn vị
12/07/2023 3:18:57 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hiện nay đang bước vào cao điểm nắng nóng; nguy cơ chập điện, cháy nổ tại Trung tâm Hành chính thành phố rất lớn. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, ngày 12/7/2023, UBND Thành phố ban hành Công văn số 5490/UBND-PCCC chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
   Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng tại Trung tâm Hành chính thành phố Huế chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ công nhân viên, người lao động do đơn vị quản lý chấp hành nghiêm quy định về sử dụng điện an toàn và phòng, chống cháy, nổ tại Trung tâm Hành chính thành phố; tổ chức triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống cháy nổ tại khuôn viên cơ quan, đơn vị đang sử dụng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về sử dụng điện an toàn, các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do đơn vị quản lý.
   Bên cạnh đó, khẩn trương kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (lực lượng, phương tiện, vật tư, phương án PCCC...) tại khuôn viên do đơn vị quản lý; kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, ngăn chặn nguy cơ phát sinh, xảy ra cháy, nổ; củng cố kiện toàn lực lượng tự vệ; thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực theo chỉ đạo và phân công của UBND thành phố. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Trung tâm Hành chính thành phố; nhất là các quy định về an toàn sử dụng điện, tắt điện, ngắt cầu dao khi kết thúc thời gian làm việc, không hút thuốc lá hoặc sử dụng thiết bị điện tại các địa điểm có nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Việc bố trí kho tài liệu phải đảm bảo khoảng cách an toàn; việc bố trí các bình chữa cháy phải đúng vị trí và số lượng yêu cầu. Khi xảy ra cháy, nổ phải huy động lực lượng dập tắt và báo cáo ngay cho Lãnh đạo UBND thành phố biết, chỉ đạo.
   Cũng tại Công văn này, UBND Thành phố yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND thành phố chỉ đạo Bộ phận Bảo trì Tòa nhà chủ động nhắc nhở cán bộ công nhân viên, người lao động tại Trung tâm Hành chính thành phố thực hiện nghiêm Nội quy hoạt động và các quy định có liên quan về sử dụng điện, quy định về PCCC; kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.
   Đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng tại Trung tâm Hành chính thành phố chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra sự cố chập điện, cháy, nổ tại khuôn viên do cơ quan, đơn vị quản lý.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)