Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3, mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn Thành phố
27/05/2022 5:14:08 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hiện nay, qua báo cáo đánh giá tiến độ tiêm chủng của Trung tâm Y tế Thành phố, tính đến hết ngày 20/5/2022 trên địa bàn còn 17.952 đối tượng chưa tiêm mũi 3, 58.344 đối tượng chưa tiêm mũi 4 đối với các vắc xin Astra Zeneca/Pfizer/Moderna; 33.174 đối tượng chưa tiêm mũi bổ sung, 102.392 đối tượng chưa tiêm mũi 4 đối với vắc xin Verocell.
Ảnh: Học sinh trường THCS Phạm Văn Đồng tiêm vắc-xin vào ngày 02/12/2021
 
   Để đẩy nhanh triển khai tiêm chủng nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên và liều cơ bản cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, UBND Thành phố đã ban hành công văn số 3699/UBND-YT ngày 27/5/2022 để chỉ đạo triển khai thực hiện.
   Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, UBND các phường xã tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tiêm mũi nhắc lại (mũi 4) theo đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. UBND các phường, xã phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố chỉ đạo Trạm Y tế, các lực lượng tại địa phương tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi nhắc lại (mũi 4) cho người 18 tuổi trở lên đủ thời gian.
Ngọc Khứ