Đẩy mạnh thần tốc hơn nữa việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 liều cơ bản, bổ sung và đặc biệt tiêm nhắc lại lần 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản và bổ sung
08/06/2022 3:20:17 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đẩy mạnh thần tốc hơn nữa việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản, bổ sung và đặc biệt tiêm nhắc lại lần 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản và bổ sung; tiếp tục rà soát tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đảm bảo hoàn thành trong Quý II/2022 và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay khi nhận vắc xin
   Tính đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai tiêm hơn 2,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi cơ bản trên 98% cho người từ 12 tuổi trở lên và 80,9% người đã tiêm mũi bổ sung (đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin Verocell, người suy giảm miễn dịch vừa và nặng) và chỉ hơn 50% người đã mũi nhắc lại lần 1.
   Tại địa bàn thành phố Huế, để tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại, UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện (công văn số 4012/UBND-YT ngày 07/6/2022).
   Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các trường học thuộc Thành phố, Ban quản lý các chợ, UBND các phường, xã rà soát số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tiểu thương chưa tiêm liều cơ bản, liều nhắc lại (bao gồm mũi nhắc lại lần 1 và lần 2) đến thời hạn tiêm chủng theo quy định, gửi danh sách đề xuất tiêm chủng về Trung tâm Y tế Thành phố để lập danh sách triển khai ngay khi nhận vắc xin; UBND các phường, xã tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại, vận động người dân đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm chủng đúng lịch, thông tin rộng rãi đối tượng và thời gian triển khai tiêm chủng để người dân nắm thông tin và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch.
   Tại khoản 1, Điều 29 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định về việc sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế bắt buộc: “Người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch bắt buộc phải sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vắc-xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh”.
Ngọc Khứ