Thông báo bán đấu giá đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu nhà đất số 80 đường Tuệ Tĩnh và khu nhà đất số 138 đường Chi Lăng
13/10/2015 8:38:03 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu nhà đất số 80 đường Tuệ Tĩnh và khu nhà đất số 138 đường Chi Lăng, thành phố Huế, cụ thể như sau:

I. Tài sản bán đấu giá

1. Tổng số cơ sở nhà đất: 02

- Khu nhà đất số 80 đường Tuệ Tĩnh phường Thuận Hòa, thành phố Huế: Thửa đất số 22 tờ bản đồ số 8 phường Thuận Hòa, thành phố Huế; Diện tích: 445,6m2.

- Khu nhà đất số 138 đường Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế: Thửa đất số 78 tờ bản đồ số 10 phường Phú Cát, thành phố Huế; Diện tích: 270,2m2.

2. Mục đích sử dụng đất:

- Đất ở, sử dụng lâu dài;

3. Thông tin quy hoạch

3.1. Khu nhà đất số 80 đường Tuệ Tĩnh, phường Thuận Hòa, thành phố Huế:

- Chức năng sử dụng đất: Đất ở hiện trạng.

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ đường Tuệ Tĩnh và lùi 3m so với ranh giới thửa đất với đường kiệt phía Đông Bắc.

- Mật độ xây dựng: £ 60%.

- Chiều cao công trình: £ 2 tầng (£ 11,0m từ chân công trình đến đỉnh mái).

- Cốt nền công trình: £ 0,45m so với cốt đường vỉa hè.

- Độ vươn tối đa của ban công: £ 0,45m. Trên ban công không được che chắn tạo thành buồng (phòng) hay lô gia.

3.2. Khu nhà đất số 138 đường Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế:

- Chức năng sử dụng đất: Căn cứ Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 04/7/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị cổ dọc trục đường Chi Lăng thì thửa đất có chức năng là đất ở (thuộc khu hạn chế phát triển).

- Chỉ giới xây dựng: Trùng với chỉ giới đường đỏ đường Chi Lăng.

- Mật độ xây dựng: £ 80%.

- Chiều cao công trình: £ 2 tầng (£ 11,0m từ chân công trình đến đỉnh mái); Chiều cao tầng 1 là 3,9m, chiều cao tầng 2 là 3,6m.

- Cốt nền công trình: £ 0,2m so với cốt vỉa hè.

- Độ vươn tối đa của ban công: £ 1,2m. Trên ban công không được che chắn tạo thành buồng (phòng) hay lô gia.

II. Mức giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của từng lô đất:

1. Khu nhà đất số 80 đường Tuệ Tĩnh, phường Thuận Hòa, thành phố Huế.

1.1. Giá trị tài sản trên đất: 805.320.000đồng

1.2. Giá trị quyền sử dụng đất:

- Diện tích đất chuyển nhượng: 445,6m2;

- Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 10.000.000đ/m2;

- Giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 445,6m2 x 10.000.000đ/m2 =  4.456.000.000đồng;

* Tổng giá khởi điểm đế bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất là: 5.261.320.000đồng

(Năm tỷ, hai trăm sáu mươi mốt triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).

Mức giá khởi điểm nêu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về nhà, đất theo quy định.

- Mức thu tiền đặt trước: 789.000.000đồng;

-  Bước giá: 160.000.000đồng tính cho mỗi vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi.

2. Khu nhà đất số 138 đường Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế:

2.1. Giá trị tài sản trên đất: 158.145.000đồng

2.2. Giá trị quyền sử dụng đất:

- Diện tích đất chuyển nhượng: 270,2m2;

- Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 14.000.000đ/m2;

- Giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 270,2m2 x 14.000.000đ/m2 =  3.782.800.000đồng;

* Tổng giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất là: 3.940.945.000đồng

 (Ba tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, chín trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

Mức giá khởi điểm nêu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về nhà, đất theo quy định.

- Mức thu tiền đặt trước: 591.000.000đồng;

-  Bước giá: 120.000.000đồng tính cho mỗi vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ; nhận hồ sơ và tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 ngày 05/11/2015 tại khu nhà đất số 80 đường Tuệ Tĩnh và khu nhà đất số 138 đường Chi Lăng, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 10 giờ 00 ngày 05/11/2015 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tạo thành phố Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

Từ 08h00 ngày 02/11/2015 đến 10h00 ngày 05/11/2015 nhận hồ sơ và tiền đặt trước tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng có thể nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào: tài khoản số 102010 000 673325 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

4. Phí tham gia đấu giá:

500.000đồng đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000đồng

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 06/11/2015 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế - 22 đường Tố Hữu, thành phố Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế – Địa chỉ số 22 đường Tố Hữu, thành phố Huế - điện thoại: 0543.832542 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - điện thoại: 0543.898980 và Trang thông tin điện tử của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế tại địa chỉ: http://nhadattphue.com

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác