Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng
20/02/2020 4:40:41 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 20/2/2020, UBND Thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. 

Tải Quyết định 621/QĐ-UBND tại đây 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 > >>