Thông báo đấu giá sử dụng cơ sở nhà địa chỉ số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế vào mục đích cho thuê
11/01/2019 1:59:40 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 09/1/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đã ban hành thông báo số 04/TB-TTPTQĐ về việc đấu giá sử dụng cơ sở nhà địa chỉ số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế vào mục đích cho thuê. 

Tải Thông báo 04/TB-TTPTQĐ tại đây 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác