Thông báo dừng tổ chức đấu giá 05 lô đất thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế
25/12/2018 9:03:50 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 17/12/2018, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế ban hành thông báo số 320/TB-TTPTQĐ về việc dừng tổ chức đấu giá 05 lô đất thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế. 

Tải thông báo 320/TB-TTPTQĐ tại đây 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>