Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng Đường Đào Tấn nối dài (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Điện Biên Phủ), thành phố Huế
27/02/2019 9:12:42 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 26/02/2019, UBND Thành phố Huế đã ban hành thông báo số 35/TB-UBND về việcthu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng Đường Đào Tấn nối dài (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Điện Biên Phủ), thành phố Huế. 
Tải Thông báo số 35/TB-UBND tại đây
Tải Phụ lục đính kèm thông báo tại đây 
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 > >>