Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
07/12/2019 9:48:17 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tải thông báo đấu giá tại đây

  

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>