Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
04/02/2019 9:00:25 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 01/02/2019, UBND Thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. 

Tải Quyết định 477/QĐ-UBND tại đây 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 > >>