Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế
30/09/2019 9:07:41 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tải Thông báo tại đây 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>