Thông báo dừng tổ chức thực hiện việc đấu giá thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10, phường Thủy Biều
19/09/2018 2:36:15 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 06/9/2018, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Huế đã ban hành công văn số 1160/TTPTQĐ-QLKTNĐ về việc dừng tổ chức thực hiện việc đấu giá thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10, phường Thủy Biều. 
Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đã có Thông báo số 225/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 18 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều, thành phố Huế.
Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố nhận được Đơn khiếu nại của ông, bà Hoàng Trọng Bôn – Nguyễn Thị Thu Xoa cùng trú tại thôn Đông Phước, phường Thủy Biều, thành phố Huế về việc thu hồi đất và bồi thường tài sản trên đất đối với thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 18 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều, thành phố Huế. Vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế dừng tổ chức thực hiện việc đấu giá thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 18 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều, thành phố Huế theo Thông báo số 225/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố. Sau khi giải quyết Đơn khiếu nại của ông, bà Hoàng Trọng Bôn – Nguyễn Thị Thu Xoa theo quy định, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ thông báo công khai đấu giá thửa đất này theo quy định.

  

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác