Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế
07/12/2020 2:00:25 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất thuộc khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Tải Thông báo tại đây

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>