Quyết định thu hồi đất thuộc dự án di dời giải tỏa Thượng Thành
03/04/2019 9:31:00 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 01/4/2019, UBND Thành phố đã ban hành các quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế) - khu vực Thượng Thành. 

     Tải các quyết định tại đây 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 > >>