Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 38 đường Bà Triệu, phường Phú Hội, Thành phố Huế.
17/07/2020 10:36:24 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Được sự thống nhất của UBND Thành phố Huế, công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư tại khu đất 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế. 

Tải thông báo đấu giá tại đây. 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>