Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế
31/08/2020 9:12:40 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất thuộc khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tải Thông báo đấu giá tại đây 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>