Công điện khẩn vào hồi 17h00 ngày 15/12/2016
Tin nổi bật, sự kiện
Tin về cùng áp thấp trên Biển Đông (Tin phát lúc 10h30 ngày 09/10/2020)
Tin dự báo mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Tin phát lúc 9h30 ngày 09/10/2020)
Công điện phòng chống lũ lụt đới ngày 20/11/2017
Cập nhật tình hình lũ lụt ở TP. Huế
Công điện phòng chống lũ lụt, áp thấp nhiệt đới ngày 09/10/2017
Công điện số 05 CĐ-PCTT hồi 7h'00 ngày 13/9/2017
Thông báo Về việc triển khai ứng phó cơn bão số 10 năm 2017
Cảnh báo mưa lớn diện rộng tại TT-Huế lúc 14h30 ngày 14/9/2017
Tin Bão khẩn cấp lúc 11h/14/9/2017
TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 10)