Xử phạt đối với hành vi xây dựng công trình sai nội dung giấy phép khi cải tạo sửa chữa
21/07/2022 11:29:41 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; Đối với hành vi xây dựng công trình sai nội dung giấy phép khi cải tạo sửa chữa được quy định tại khoản 4, điểm c khoản 15 và khoản 16 của Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ- CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2022), thì bị xử phạt như sau:

* Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

- Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 16 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc) Nghị định này.

Đồng thời, đối với hành vi vi phạm nêu trên mà đang thi công xây dựng thì ngoài việc bị phạt tiền theo quy định còn phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 81 Nghị định này.

Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)