Hưóng dẫn nghiệp vụ về sao bản sao khai sinh và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (TP/HT-2015-XNTTHN)
25/05/2015 9:32:11 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Phòng Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch về cấp bản sao giấy khai sinh và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015. Nội dung chi tiết như sau:

Được sự hướng dẫn tại công văn số 627/STP-HCTP và số 648/STP-HCTP  của Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Tư pháp thành phố đề nghị UBND phường chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch một số nghiệp vụ về công tác hộ tịch như sau:

1. Về việc ghi năm sinh của cha mẹ trong biểu mẫu giấy khai sinh:

- Khi sổ bộ đăng ký khai sinh không thể hiện nội dung năm sinh của cha, mẹ thì căn cứ Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 25/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch để ghi bổ sung năm sinh của cha, mẹ.

- Đối với trường hợp trong sổ đăng ký khai sinh đã có nội dung tuổi của cha, mẹ thì giải quyết như sau:

 + Trường hợp tuổi của cha, mẹ đúng tại thời điểm đăng ký thì công chức Tư pháp – Hộ tịch phường căn cứ vào Bản chính giấy khai sinh của cha, mẹ và các loại giấy tờ tùy thân để ghi năm sinh của cha, mẹ vào bản sao giấy khai sinh theo biểu mẫu hiện nay.

 + Trường hợp tuổi của cha, mẹ không đúng tại thời điểm đăng ký, Phòng Tư pháp đề nghị Công chức Tư pháp – Hộ tịch căn cứ vào độ tuổi của đương sự để hướng dẫn thủ tục cải chính từ tuổi của cha, mẹ qua năm sinh.

2. Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. Thông tư này có một số điểm mới trong việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài và trình tự giải quyết hồ sơ nhận cha, mẹ, con kết hợp đăng ký khai sinh. Đặc biệt lưu ý việc sử dụng biểu mẫu mới trong việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.(Biểu mẫu TP/HT-2015-XNTTHN).

Phòng Tư pháp TP Huế

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố