Pháp luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bảo hiểm như thế nào ?
25/07/2023 5:16:11 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Anh Nguyễn Hạnh, thành phố Huế hỏi: Pháp luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bảo hiểm như thế nào ?
Trả lời:
Qua nội dung bạn hỏi, Bản tin pháp luật xin trả lời như sau:
Để hoạt động kinh doanh bảo hiểm đúng pháp luật, phát triển lành mạnh, không lợi dụng kinh doanh bảo hiểm để trục lợi...Tại Điều 9 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bảo hiểm như sau:
+ Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm khi không có giấy phép thành lập và hoạt động.
+ Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm không đúng phạm vi được cấp phép.
+ Hoạt động đại lý bảo hiểm, hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện các hành vi gian lận bao gồm:
- Thông đồng với người thụ hưởng để giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật;
- Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm;
- Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;
- Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm.
+ Đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng bảo hiểm.
Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm nếu có các hành vi vi phạm trên sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>