Hỏi đáp về tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về khủng bố
07/07/2023 2:36:16 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Anh Nguyễn Tài, thành phố Huế hỏi: Pháp luật có quy định tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về khủng bố như thế nào?
   Trả lời:
   Qua nội dung bạn hỏi, Bản tin pháp luật xin trả lời như sau:
   Ngày 12/6/2013 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phòng, chống khủng bố. Theo đó, tại Điều 29 Luật Phòng, chống khủng bố có quy định về tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về khủng bố như sau:
   Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu, hành vi khủng bố phải kịp thời báo cho lực lượng chống khủng bố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật này hoặc cơ quan Công an, Quân đội, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Cơ quan Công an, Quân đội, Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ tin báo, tố giác về khủng bố.
   Cơ quan Công an, Quân đội, Ủy ban nhân dân ngay sau khi tiếp nhận được tin báo, tố giác về khủng bố theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc qua hoạt động của mình mà phát hiện dấu hiệu, hành vi khủng bố phải kịp thời báo cho lực lượng chống khủng bố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật này, giữ bí mật thông tin của người báo tin; trường hợp phát hiện khủng bố đã, đang hoặc có căn cứ để cho rằng sẽ xảy ra thì được áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp chống khủng bố theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.
   Lực lượng chống khủng bố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật này tiếp nhận được tin báo, tố giác về khủng bố phải kịp thời xử lý thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền và Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố có thẩm quyền; trường hợp phát hiện khủng bố đã, đang hoặc có căn cứ để cho rằng sẽ xảy ra thì được áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp chống khủng bố theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.
   Khi khủng bố xảy ra, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp trên; đơn vị chống khủng bố phải báo cáo đơn vị chống khủng bố cấp trên trực tiếp.
   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>