Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành tính đến 31/01/2023
20/02/2023 10:38:02 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 03/02/2023, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 170/STP-BTTP về việc danh mục văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
   Theo công văn 848/UBND- TP ngày 15/02/2023 của UBND thành phố về việc thực hiện Công văn số 170/STP-BTTP ngày 03/02/2023 của Sở Tư pháp, UBND Thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, phường thuộc thành phố truy cập địa chỉ website https://stp.thuathienhue.gov.vn (mục Niêm yết thông báo) để nghiên cứu hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành tính đến 31/01/2023 của Sở Tư pháp (đính kèm danh mục các văn bản).
   Đồng thời, tổ chức phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và nghiên cứu tham khảo, phục vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, địa phương.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực pháp luật (Kèm theo Công văn số 170/STP-BTTP ngày 03/02/2023 của Sở Tư pháp) ()
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>