Pháp luật có quy định về điều kiện chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình như thế nào ?
21/07/2022 11:24:28 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hỏi: Pháp luật có quy định về điều kiện chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình như thế nào ? (Nguyễn Thị An, thành phố Huế)

Trả lời:

Qua nội dung bạn hỏi, Chúng tôi xin trả lời như sau:

Biện pháp quản lý tại gia đình và biện pháp nhắc nhở là những biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính được áp dụng cho người chưa thành niên sử dụng trái phép chất ma túy. Về điều kiện chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình được quy định tại Điều 6 của Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có quy định như sau:

1. Đối tượng quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 5 và người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định này được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

- Tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình;

- Gia đình có nguồn thu nhập ổn định; có chỗ ở để người chưa thành niên sống cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ; có điều kiện phối hợp với cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc giáo dục, quản lý người chưa thành niên;

- Cha, mẹ hoặc người giám hộ có nhân thân tốt, tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý người chưa thành niên tại gia đình; có thời gian để giáo dục, quản lý, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để người chưa thành niên tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề; các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương;

- Có bản cam kết của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

2. Thời hạn áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình từ 03 tháng đến 06 tháng.

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>