Thành phố Huế: Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
16/06/2022 8:56:07 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 16/6/2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Cùng dự có lãnh đạo các phòng ban của thành phố; đội ngũ lãnh đạo và công chức UBND 36 xã, phường trên địa bàn.
   Các đại biểu đã được nghe, phổ biến 4 chuyên đề như: Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Phổ biến Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Phổ biến Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ...
   Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh đề nghị các đại biểu chú ý các nội dung được báo cáo viên truyền tải để về triển khai tại địa phương, phù hợp với thực tiễn công tác, đời sống hàng ngày, đảm bảo đúng quy định và ngày càng hiệu quả hơn.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)