Xử lý hành vi vi phạm về khởi công xây dựng công trình
16/04/2022 3:28:08 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Theo đó tại Điều 15 của Nghị định này quy định vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình như sau:
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với một trong các hành vi: (1) Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công (kèm theo bản sao giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng) cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình và cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định; (2) Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng; (3) Không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ một trong các nội dung: tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng hoặc gửi thông báo khởi công không theo mẫu quy định.
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình (trừ trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ) mà thiếu một trong các điều kiện sau đây: (1) Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án; (2) Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu; (3) Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt
Ngoài ra chủ đầu tư công trình còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng khi thiếu các điều kiện trên như sau: Buộc bàn giao mặt bằng xây dựng theo tiến độ dự án; buộc ký hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc buộc có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng, tùy thuộc vào điều kiện còn thiếu.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/01/2022. Nghị định này thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)