Hỏi đáp về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
29/04/2021 3:02:01 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ông Trần Thành, trú tại thành phố Huế hỏi: Pháp luật lao động quy định như thế nào về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân?
   Trả lời:
   Theo Điều 190 Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021) quy định: Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
   Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
   Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
   Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.
Nguyễn Hòa (Phòng Tư pháp TP Huế)