Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử
22/04/2021 10:58:09 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.
Pháp luật có quy định việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…Bên cạnh đó tại Điều 68 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có quy định nghiêm cấm một số hành vi khi vận động bầu cử như:
- Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác.
- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử.
- Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình.
- Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.
Như vậy, mục đích nghiêm cấm một số hành vi khi vận động bầu cử nhằm bảo vệ danh dự uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và những lợi ích của quốc gia, đồng thời đảm bảo sự tập trung trong việc vận động bầu cử.
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)