Hướng dẫn nghiệp vụ
07/05/2012 10:57:22 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
     Ngày 27/4/2012 phòng Tư pháp thành phố Huế tổ chức trực báo công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

     Hiện tại Nghị định 06/2012/NĐ-CP vẫn  chưa  quy định biểu mẫu tờ khai đăng ký khai sinh, khai tử. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi đăng ký hộ tịch, phòng Tư pháp thành phố Huế hướng dẫn biểu mẫu  tờ khai đăng ký khai sinh và tờ khai đăng ký khai  tử  được sử dụng tạm thời trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ Tư pháp .
     Phòng Tư pháp thành phố Huế đề nghị công chức Tư pháp -hộ tịch  27 Phường cung cấp biểu mẫu này cho người dân kê khai trong quá trình đăng ký hộ tịch  kể từ  ngày 15/5/2012. (Biểu mẫu đính kèm)

Phòng Tư pháp Thành phố Huế