Thành phố Huế triển khai khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
10/11/2022 3:40:36 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 04/11/2022, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 8489/KH-HĐNVQS về triển khai khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.
          Theo đó, đối tượng tuyển quân là những thanh niên đã qua Sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự ở cơ sở và có Lệnh gọi khám tuyển Nghĩa vụ quân sự của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố gồm 36 xã, phường và khối cơ quan trên địa bàn thành phố Huế.
          Thời gian và các bước tiến hành như sau: Ngày 31/10/2022 Ban Chỉ quy quân sự, Công an thành phố giao lệnh cho 36 xã, phường và cơ quan. Từ ngày 01/11/2022 Ban Chỉ quy quân sự, Công an 36 xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát Lệnh đến từng thanh niên. Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/12/2022 khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, ngày 15/12/2023 khám vét lần 2 tại Trung tâm Y tế thành phố.
          Để công tác sơ tuyển thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023 diễn ra thuận lợi đủ chỉ tiêu và đạt kết quả cao, UBND Thành phố yêu cầu các xã, phường, cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức năng của mình, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác khám tuyển bảo đảm an toàn, nhanh gọn, đúng kế hoạch, đạt chất lượng hiệu quả.
         Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Công an nhân dân năm 2018; Thông tư 148/2018/TT-BQP; Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019, Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 của Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đồng thời, tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể; nêu cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự của thành phố đạt kết quả cao.
          Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ đạt kết quả cao, đúng pháp luật. Công tác tổ chức lễ giao, nhận quân nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19. Việc tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự nhằm tuyển chọn những Nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có sức khỏe tốt để tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố phát Lệnh gọi nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)