Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2
02/02/2023 3:43:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Người lao động mắc ung thư được lĩnh bảo hiểm xã hội 1 lần ngay sau khi nghỉ việc; giảm 50% lệ phí đăng ký thường trú trực tuyến; quy định mức đóng lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú mới; bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với một số viên chức… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023.
   Người lao động mắc ung thư được lĩnh bảo hiểm xã hội 1 lần ngay sau khi nghỉ việc
Từ ngày 15/2/2023, Thông tư 18/2022 của Bộ Y tế có hiệu lực sẽ sửa quy định về các trường hợp mắc bệnh được hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần trong Thông tư 56/2017/TT-BYT.
Theo quy định mới, người lao động gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được lĩnh BHXH nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS; Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.
Trước đó, Thông tư 56/2017/TT-BYT yêu cầu người lao động đang bị mắc ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng… phải đồng thời đáp ứng thêm điều kiện là không tự sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì mới được giải quyết hưởng BHXH 1 lần ngay sau khi nghỉ việc.
Như vậy, người lao động nếu không may mắc ung thư có thể lĩnh BHXH 1 lần ngay sau khi nghỉ việc mà không chờ 1 năm như quy định trước đây.
   Thống nhất mức thu phí đăng ký cư trú trên cả nước
Thông tư số 75/2022 của Bộ Tài chính, hiệu lực từ 5/2, quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Công dân được giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thay vì làm trực tiếp.
Nếu đăng ký thường trú nộp hồ sơ trực tiếp, người dân phải nộp 20.000 đồng/lần, còn qua cổng dịch vụ công trực tuyến thì 10.000 đồng/lần. Tương tự, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình) giảm từ 15.000 xuống 7.000 đồng/lần; tách hộ giảm từ 10.000 xuống 5.000 đồng/lần.
Trước đó, mức lệ phí đăng ký cư trú do HĐND cấp tỉnh quyết định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, nguyên tắc là mức đăng ký cư trú tại thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn mức thu đối với các khu vực khác.
   Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với một số viên chức
Theo Thông tư 30/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ ngày 12/2, một số viên chức tiếp tục được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Đó là kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động; kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động; kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ hai chứng chỉ này cho viên chức thiết bị, thí nghiệm áp dụng theo Thông tư 21/2022 và viên chức giáo vụ áp dụng theo Thông tư 22/2022.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>