Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
30/01/2023 5:34:18 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 30/1/2023, UBND thành phố Huế đã có Công văn số 431/UBND-NC về việc tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
   Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Công an thành phố tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tư. Trong đó, cần tập trung làm tốt công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng, công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, đối tượng cờ bạc…
   Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao thành phố xây dựng các tin, bài tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh tại các điểm du lịch đông người, nơi tổ chức lễ hội, các khu dân cư… về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm chủ động bảo vệ, phòng ngừa và tố giác tội phạm.
   UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Phụ nữ thành phố thông qua các hoạt động của đơn vị mình để thông tin rộng rãi, kịp thời trong cộng đồng, hội viên, đoàn viên trực thuộc nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản và tích cực tham gia tố giác, lên án các hành vi trộm cắp tài sản; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức họp dân để thông báo thường xuyên về thủ đoạn, quy luật hoạt động, đặc điểm nhận dạng, phương tiện của các đối tượng trộm cắp tài sản để người dân nắm, chủ động phòng ngừa và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để có hướng dẫn, biện pháp xử lý hiệu quả.
   Đối với Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc thành phố, UBND Thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản và tích cực tham gia tố giác, lên án các hành vi trộm cắp tài sản; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức họp dân để thông báo thường xuyên về thủ đoạn, quy luật hoạt động, đặc điểm nhận dạng, phương tiện của các đối tượng trộm cắp tài sản để người dân nắm, chủ động phòng ngừa và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để có hướng dẫn, biện pháp xử lý hiệu quả.
   Việc UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 01/6/2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XII đã đề ra.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>