Thành phố Huế: Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023
07/01/2023 5:02:15 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 07/01/2023, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023.
   UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho 07 tập thể (07 phường) của thành phố Huế có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022
 
   Tham dự có các đồng chí: Phan Thiên Định – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; Võ Lê Nhật – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; Lê Thị Thanh Bình – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế: Trần Song, Trương Đình Hạnh, Nguyễn Việt Bằng và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; 36 phường, xã của thành phố...
   * Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023
   Phát biểu khai mạc hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023, đồng chí Võ Lê Nhật – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh: Năm 2022, thành phố Huế là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ; trong điều kiện vừa nỗ lực phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội vừa xử lý những tồn tại do tác động của dịch bệnh Covid-19. Song, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương từ thành phố đến cơ sở và sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, 12/12 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Đô thị Huế ngày càng khang trang, hiện đại, thông minh, thân thiện môi trường
 
   Cụ thể, năm 2022 vừa qua, thành phố Huế có 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch do HĐND thành phố giao tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 22/12/2021, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 12% so với cùng kỳ; Doanh thu du lịch trên địa bàn ước đạt 1.600 tỷ đồng (Tăng 13,3%); Giá trị sản xuất CN – TTCN trên địa bàn đạt 12.181 tỷ đồng (tăng 11,34%); Giá trị hàng xuất khẩu đạt 180 triệu USD; Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt khoảng 7.000 tỷ đồng (tăng 12,01%)...
Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật phát biểu tại Hội nghị
 
   Thay mặt lãnh đạo thành phố Huế, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật biểu dương các ban ngành, các tập thể, cá nhân, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực, cố gắng đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố thời gian qua.
   Tại hội nghị đã nghe tóm tắt: Kế hoạch phân bổ đầu tư công năm 2023; Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch triển khai 6 chương trình trọng điểm 2023; Kế hoạch triển khai 6 chương trình trọng điểm 2023...
   Hội nghị cũng có nhiều ý kiến, thảo luận việc đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho thành phố Huế.
 
   Năm 2023, thành phố Huế tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục tạo đà để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy hơn nữa việc phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị di sản, văn hóa, khai thác hiệu quả các dư địa tiềm năng; ưu tiên phát triển các ngành kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là thương mại - dịch vụ. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị thông minh, bền vững, đô thị xanh. Đẩy mạnh hơn nữa việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa; mở rộng quan hệ đối ngoại. Đẩy nhanh các chương trình và dự án trọng điểm...
   “Năm 2023 sẽ là năm tăng tốc, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; đây còn là năm Tỉnh sẽ lập và triển khai Đề án xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong điều kiện tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh và thiên tai dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến KTXH của thành phố, vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, tập trung trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.
   Yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Thành phố tiếp tục phát huy các thành quả trong năm 2022; đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; năng động, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển KTXH thành phố năm 2023” – Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật đề nghị.
 
 
   *Lễ ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023
   Tại buổi lễ đã công bố các Quyết định các danh hiệu thi đua của các tập thể và cá nhân năm 2022. Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho 07 tập thể (07 phường) của thành phố Huế có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế cho 05 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2022...
 
 
   Sau đó, thành phố Huế cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với việc ký kết giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>