Tập huấn kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí và quy trình vận hành mạng lưới phát ngôn
25/11/2022 11:06:26 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Lớp tập huấn do Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã.

   Mục tiêu hội nghị tập huấn lần này nhằm hướng tới xây dựng mối quan hệ với báo chí: Tin cậy, gần gũi và thân thiện trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời, góp phần tăng thêm tính công khai, minh bạch trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan hành chính nhà nước với lực lượng báo chí.

   Lớp tập huấn đã trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; giúp cho các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí thực hiện quyền và trách nhiệm trong việc tiếp cận nguồn thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan; giúp thông tin đến bạn đọc nhanh chóng, toàn diện, góp phần định hướng dư luận trên địa bàn.

Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)