Thành phố Huế: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19
22/11/2022 10:45:47 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Huế với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn.
   Vắc-xin vẫn là "vũ khí chiến lước" trong phòng chống Covid-19
 
   Trên cơ sở số lượng vắc xin phòng COVID-19 đợt 43 do Trung tâm Y tế Thành phố đã phân bổ cho các phường, xã, TP. Huế yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin; tập trung những giải pháp, rà soát giao số lượng tiêm cho các trường học, các chợ, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố đóng trên địa bàn.
   Yêu cầu UBND các phường, xã báo cáo kết quả tiêm trước 15h00, ngày 25/11/2022; Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục đảm bảo các điều kiện để tiêm chủng theo kế hoạch đợt 43; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng đã đề ra chậm nhất ngày 25/11/2022; không được để tình trạng dư thừa và hủy bỏ vắc xin; đồng thời đôn đốc các Trạm Y tế trong công tác tăng cường tiêm chủng đảm bảo an toàn theo đúng quy định; phối hợp với UBND các phường, xã, cụm công nghiệp, các trường học để bổ sung thực hiện tiêm lưu động theo yêu cầu.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật trong lần kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại phường Hương Sơ
 
   Chủ tịch UBND TP. Huế cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố chỉ đạo các trường học trực thuộc phối hợp với ngành y tế địa phương khẩn trương tổ chức tiêm chủng cho giáo viên, học sinh chưa thực hiện tiêm các mũi nhắc lại theo quy định. Lấy tỷ lệ tiêm chủng vắc xin của các trường học để đánh giá năng lực lãnh đạo và hoàn thành nhiệm vụ của các Ban giám hiệu nhà trường. Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục khẩn trương rà soát các doanh nghiệp tại Cụm, vận động, tạo điều kiện cho công nhân từ 18 tuổi trở lên đang làm việc tại chưa tiêm đầy đủ các mũi vắc xin tham gia tiêm chủng đầy đủ…
   Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong 10 ngày qua (từ 10-20/11), TP. Huế là địa phương dẫn đầu trên toàn tỉnh về số lượng tiêm vắc xin phòng COVID- 19 với 8.382 mũi tiêm.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)