Trung tâm Công viên Cây xanh Huế cắt tỉa hơn 800 cây xanh để ứng phó với bão số 4 (bão Noru)
26/09/2022 8:32:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 27/9/2022, lãnh đạo Trung tâm Công viên Cây xanh Huế cho biết, nhằm chủ động ứng phó với bão Noru, đơn vị huy động nhân lực thiết bị phương tiện triển khai cắt tỉa cây xanh trên địa bàn TP. Huế.
   Những ngày qua, công nhân Trung tâm Công viên Cây xanh Huế đã ra quân cắt tỉa cây xanh để ứng phó với bão Noru
 
   Cụ thể trước 3 ngày chuẩn bị bão Noru đổ bộ đất liền khu vực miền Trung, đơn vị dốc toàn bộ lực lượng gần 280 công nhân, điều động hơn 15 phương tiện cẩu cắt tỉa và vận hành tập trung ở các công viên và đường phố.
   Hiện đơn vị đã hoàn tất cắt tỉa, tập trung xử lý kỹ thuật hơn 800 cây để hạn chế ảnh hưởng bão có nguy cơ cây gãy cành, toét nhánh, ngã đổ bất ngờ gây thiệt hại cho tài sản, vật kiến trúc xung quanh cũng như cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường phố.
   Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã có kế hoạch dự kiến sau khi bão Noru đi qua sẽ ra quân cắt tỉa, dọn dẹp vệ sinh, chống những cây xanh bị ngã đổ trên địa bàn.
   Theo kế hoạch đặt ra hàng năm của Trung tâm Công viên cây xanh Huế từ đầu 2022 đến nay, đơn vị đã tập trung xử lý cắt tỉa hơn 4.000 cây xanh trên địa bàn TP. Huế với những loại có đường kính, chiều cao lớn, bị sâu mục, tỉa bớt cành nhánh rậm, bảo đảm thông thoáng. Những cây có hiện tượng nghiêng, lệch hàng, cành vươn xuống đất sẽ được cắt tán, dưỡng cây phát triển.
   Đối với cây bị mục thân, mục gốc, rỗng ruột, thân nghiêng, rễ nổi, cọc chống cây xanh không bảo đảm an toàn thì đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, triển khai chống dựng cây xanh theo đúng quy định...
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)