Thông báo: Về việc treo cờ, khẩu hiệu hưởng ứng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
14/05/2021 10:01:06 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Căn cứ Kế hoạch Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thành ủy Huế về tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND Thành phố thông báo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, UBND các phường trên địa bàn Thành phố thời gian treo cờ và khẩu hiệu cụ thể như sau (theo Thông báo 130 ngày 14/5/2021 của UBND thành phố Huế):
   1. Đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố: Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu hưởng ứng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
   2. UBND các phường triển khai thông báo cho các công ty, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở đơn vị, tại các hộ gia đình dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
   3. Thời gian: Từ ngày 16/5/2021 đến hết ngày 24/5/2021.
  4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung Thông báo này.
   UBND thành phố Huế thông báo để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, UBND các phường và nhân dân trên địa bàn Thành phố biết, triển khai thực hiện.
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>