Hoàn thành việc tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Cử tri kỳ vọng lớn vào các ứng cử viên
14/05/2021 6:01:25 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nửa đầu tháng 5/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp đồng loạt tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND tỉnh.
   Các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19
 
   Đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, họp trực tuyến
   Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 5 đến 17/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, nên những cuộc tiếp xúc cử tri chưa diễn ra sẽ được chuyển sang hình thức hội nghị trực tuyến tại trụ sở UBND các huyện, thị xã, thành phố, thời gian diễn ra từ ngày 11/5 đến 14/5.
   Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, đăng tải trên trang thông tin điện tử và gửi chương trình hành động, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đến địa bàn khu dân cư, hộ gia đình và cử tri.
Ở điểm cầu các phường thuộc thành phố Huế
 
   Tại các hội nghị đã diễn ra đều đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Ở các điểm cầu đều đảm bảo số lượng người tham gia theo quy định, ngồi giãn cách, bên cạnh các biện pháp đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…
 
   Chương trình hành động của các ứng cử viên sát với thực tế địa phương ứng cử, phát huy thế mạnh của mình trên cương vị công tác
Ảnh: Hoài Phong
 
   Ông Phan Thiên Định - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế (ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 4) cho biết về chương trình hành động: “Tôi được giới thiệu ra ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VIII và Đại biểu HĐND thành phố Huế Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 - Một nhiệm kỳ có tính chất bước ngoặc trong sự phát triển của thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội cống hiến đối với bản thân tôi trên cương vị nhiệm vụ đang được Đảng, Nhà nước phân công cũng như trên cương vị Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào… Tôi xin nêu một số công việc chính sẽ tập trung làm trong thời gian sắp tới: Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, gắn bó với cử tri; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu, kiến nghị chính đáng của cử tri; Quy hoạch và thực hiện các kế hoạch, chính sách để phát triển thành phố Huế mở rộng đảm bảo yêu cầu; Tạo ra các hạ tầng và cơ chế vận hành quản lý phù hợp để người dân, doanh nghiệp có nhiều địa điểm, điều kiện, cơ hội kinh doanh. Giải quyết công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân nghèo. Đẩy mạnh công tác kêu gọi, hỗ trợ đầu tư. Hệ thống hóa và triển khai phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách sống tốt đẹp của người Huế cho toàn dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ; gìn giữ những nét gia phong, tập tục tốt, phù hợp với tình hình mới. Tăng cường sức chiến đấu, khả năng giải quyết công việc của toàn bộ hệ thống chính trị thành phố. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII cũng như tạo ra những tiền đề căn bản, vững chắc để phát triển đột phá thành phố Huế trong nhiệm kỳ 2021-2026 và các năm tiếp theo…”
 
 
 
   Ông Hoàng Hải Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế (ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở Đơn vị bầu cử số 5) nhấn mạnh trong Chương trình hành động: “ Được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi nhận thức rằng đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn trước yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ thực tiễn, nhiệt tình, trách nhiệm, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan hữu quan và người có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đồng thời giám sát việc thực hiện, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và các tầng lớp nhân dân.
   Nếu vinh dự được cử tri thành phố Huế tín nhiệm bầu là Đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri. Trên cương vị công tác, với vai trò, trách nhiệm vừa là người đại biểu HĐND, vừa là người đứng đầu UBND Thành phố Huế, Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thành phố Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghiên cứu lập quy họach xây dựng thành phố Huế theo hướng văn minh, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường để làm cơ sở thực hiện. Cải thiện môi trường tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, thu hút vốn đầu tư vào các lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Cân đối “bài toán” bảo tồn – phát triển. Đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án. Phát triển các khu vực Phú Hậu, Phú Cát, Phú Hiệp, Hương Sơ, An Hòa... phù hợp với vị trí, vai trò và lợi thế của từng khu vực. Làm đô thị Huế ngày càng xanh – sạch – sáng – thông minh - thân thiện môi trường, hướng đến Huế - thành phố sáng tạo, phát triển, trù phú, yên bình, hạnh phúc, Từ đó xây dựng thành phố Huế nói chung ngày càng phát triển toàn diện, “cất cánh” bằng “thế” và “lực” mới, nâng tầm vị thế, hình ảnh của Huế, giữ vững các danh hiệu của Huế như: Huế - Thành phố Festival của Việt Nam, thành phố du lịch “sạch” ASEAN... Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nề nếp công vụ, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không làm tròn bổn phận, gây phiền hà, sách nhiễu… Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế và sắp xếp các phường thuộc thành phố theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, phấn đấu cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
 
   Cử tri kỳ vọng vào sự thay đổi lớn
   Tại các hội nghị, sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri TP. Huế kỳ vọng, các đại biểu dân cử tương lai cần quan tâm đến việc đầu tư nguồn lực cho mở rộng thành phố. Ngoài hoàn thiện các thiết chế cho các phường sau khi sáp nhập, việc bảo tồn di sản văn hóa cần đươc chú trọng vì đó là nền tảng của Huế hiện tại và tương lai. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có cơ chế đặc thù hỗ trợ Thừa Thiên Huế xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm văn hóa của khu vực và cả nước.
Cử tri thành phố Huế nhất trí với Chương trình hành động, bày tỏ sự kỳ vọng cao vào các ứng cử viên
 
   Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hậu (TP Huế) Đặng Hữu Thiên kỳ vọng, những ứng viên ĐBQH nếu trúng cử sẽ tích cực chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân Huế đến Quốc hội. Trong đó, cần quan tâm đến vấn đề đẩy nhanh các dự án cơ sở hạ tầng, giao thông ở các vùng ven thành phố, tạo đà để phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa tỉnh nhà đáp ứng các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54.
Tại đầu cầu UBND thành phố Huế
 
   Tham gia nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của những ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh ở các địa phương, có thể nhận thấy các ứng cử viên đều xây dựng chương trình hành động sát với thực tế địa phương ứng cử và phát huy thế mạnh của mình trên cương vị công tác.
   Tại điểm tiếp xúc cử tri ở Thành ủy Huế, trong chương trình hành động của mình, các ứng viên ĐBQH khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 (gồm TP. Huế và TX. Hương Thủy) chủ yếu tập trung vào công tác quy hoạch, xây dựng và mở rộng đô thị Huế sao cho tương xứng tiềm năng; tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Điều này được cử tri đồng tình và quan tâm khi cuối tháng 4 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết mở rộng TP. Huế.
 
   Việc hoàn thành hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 06, 07 cũng đã kết thúc công tác tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Từ nay đến ngày 21/5/2021, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp tục được tuyên truyền đến cử tri trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức truyền thanh, phát thanh tại địa bàn các khu dân cư, các phương tiện truyền thông đại chúng để đảm bảo công tác vận động bầu cử cho các ứng cử viên cũng như phù hợp với các quy định phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh.
 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>