Vỹ Dạ: Đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID - 19
08/05/2021 6:42:50 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đến thời điểm này (8/5/2021), trên địa bàn phường Vỹ Dạ có 359 người thuộc diện theo dõi sức khỏe tại nhà liên quan đến dịch bệnh COVID - 19.
   Theo đó, tổ cơ động phòng, chống dịch Covid-19 phường, phân công lịch thường xuyên tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại Chợ Vỹ Dạ và các điểm công cộng trên địa bàn Phường.
   Thực hiện Thông báo số 51/TB-BCĐ ngày 03/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh về việc Thông báo một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. UBND phường Vỹ Dạ đã tiến hành cho cam kết dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, game online. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên đều tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.
   Thực hiện Thông báo số 54/TB-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. UBND phường tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích và tiến hành cho cam kết các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch covid-19 đến các cơ kinh doanh đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định, khuyến cáo trong công tác phòng, chống dịch covid-19 của các cấp có thẩm quyền và Bộ Y tế.
Minh Khuê (Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao TP Huế)