Trung tâm Hành chính công thành phố Huế: Bảo đảm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính gắn chặt với phòng, chống dịch Covid-19
08/05/2021 7:48:16 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh chỉ đạo, công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Hành chính công thành phố phải đặt lên hàng đầu, thiết lập chế độ làm việc mới để phòng, chống dịch.
  Tiến hành đo thân nhiệt cho công dân khi vào liên hệ công việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố Huế
 
   Ngay từ ảnh hưởng các đợt dịch trước, Trung tâm Hành chính công thành phố Huế đã sớm có các hành động, giải pháp để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19. Qua ghi nhận, công tác phòng, chống dịch bệnh ở đây được triển khai rất khẩn trương, bài bản. Mỗi công dân đến giao dịch tại Trung tâm đều phải chấp hành nghiêm các quy định, quy trình kiểm soát y tế chặt chẽ.
   Tại Trung tâm Hành chính công thành phố, người dân khi đến liên hệ công việc đều phải chấp hành quy định đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo thông tin cá nhân trước khi vào cổng, giữ khoảng cách an toàn. Ai chưa chấp hành các quy định trên đều được cán bộ của Trung tâm nhắc nhở thực hiện ngay. Tổ chức, cá nhân dùng ứng dụng HUE-S để quét mã QR (mã thông tin phản hồi) nhằm quản lý tình hình di chuyển, truy vết người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh Covid -19 (nếu có) trên địa bàn thành phố Huế. Vị trí đặt bảng mã QR được đặt ở nơi dễ nhận thấy, ngay cổng ra vào để tạo thuận lợi cho người thực hiện quét mã QR. Trung tâm Hành chính công thành phố Huế hiện đứng thứ 18/30 đơn vị dẫn đầu có số lượng quét mã QR nhiều nhất trên địa bàn toàn tỉnh.
Người dân khai báo trước khi vào Trung tâm Hành chính công thành phố Huế
 
   Đồng thời, cán bộ Trung tâm còn đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn để người dân vào làm việc tại Trung tâm biết và sử dụng Hue-S, cũng như thực hiện quét mã QR, sử dụng ứng dụng Bluezone để phòng chống dịch Covid-19. Riêng với những ai không có điện thoại thông minh thì phải khai báo thông tin vào sổ theo dõi; phát cẩm nang tuyên truyền phòng chống dịch cho công dân vào giao dịch.
Ngồi giãn cách với công dân vào làm việc, giao dịch tại Trung tâm Hành chính công thành phố Huế
 
   Để tránh việc tập trung đông người, Trung tâm Hành chính công thành phố cử cán bộ hỗ trợ hướng dẫn kê khai thủ tục hành chính cho công dân. Cách kê khai được hướng dẫn cụ thể, nhanh gọn. Qua đó, tránh được việc công dân phải tìm hỏi, hoặc kê khai lại nhiều lần trong hồ sơ. Cách làm trên giúp tránh được việc tập trung đông người tại cùng một thời điểm.
   Ngoài ra, sự hướng dẫn, tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua trong việc triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đã thấy hiệu quả rõ rệt, vừa kịp thời đáp ứng được nhu cầu của công dân, vừa tránh tiếp xúc đông người trong một không gian có hạn của Trung tâm Hành chính công để phòng ngừa dịch bệnh, vừa tiết kiệm thời gian đi lại, đảm bảo thủ tục nhanh gọn, công khai, minh bạch, tiết kiệm.
   Trung tâm Hành chính công thành phố Huế khuyến cáo, việc liên hệ nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là cần thiết vào thời điểm này. Hiện nay, tổ chức, người dân nộp phí, lệ phí không dùng tiền mặt tại Trung tâm đạt tỷ lệ cao (chiếm gần 80%)..., phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.
   Chính những chỉ đạo sát sao, kịp thời, các giải pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai nhanh chóng, đúng thời điểm của lãnh đạo thành phố Huế, cũng như ở Trung tâm Hành chính công thành phố Huế đã giúp người dân yên tâm hơn; vừa bảo đảm giải quyết các nhu cầu về thủ tục hành chính kịp thời cho tổ chức, cá nhân, vừa quyết liệt phòng ngừa hiệu quả dịch Covid-19...
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)