Thành phố Huế: Triển khai hiệu quả nhiều chương trình giải quyết việc làm, tăng cơ hội việc làm cho người lao động
18/09/2023 4:54:08 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Cùng với việc triển khai các giải pháp giảm nghèo, UBND thành phố Huế triển khai nhiều chương trình giải quyết việc làm và đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và giúp người dân ổn định kinh tế.
   Tư vấn, hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài 
 
   Sau 3 năm đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, tháng 5/2023, anh Nguyễn Công Tuấn, trú tại phường Hương Sơ, thành phố Huế trở về quê xây dựng nhà cửa và mở cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy để ổn định cuộc sống và quyết định “an cư, lạc nghiệp” ở quê nhà.
   “Trước đây ở nhà làm nghề sửa xe máy song thu nhập không ổn định. Sau khi tham gia sàn giao dịch việc làm và được các doanh nghiệp (DN) tư vấn, đào tạo ngoại ngữ để sang Nhật Bản làm ăn. Sau thời gian làm việc ở Nhật, vừa được trau dồi kinh nghiệm vừa tích luỹ được ít vốn nên giờ mình trở về quê làm ăn, kinh tế ổn định hơn trước nhiều”, anh Công Tuấn chia sẻ.             
Xác định việc giải quyết việc làm cho NLĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội nên thời gian qua, UBND thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các hội đoàn thực hiện chương trình việc làm và đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của NLĐ góp phần giảm nghèo bền vững.
   Trong đó, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc làm và tầm quan trọng trong giải quyết việc làm. Đồng thời, vận động NLĐ tham gia các phiên giao dịch việc làm hàng tháng và ngày hội việc làm để tìm kiếm cơ hội việc làm; triển khai các kế hoạch về việc làm, khảo sát nhu cầu việc làm của NLĐ và tuyển dụng lao động theo hướng dẫn của thành phố, theo nhu cầu các DN và đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức, cập nhật ngành nghề đào tạo, nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh.
   Thực hiện các giải pháp tạo việc làm cho NLĐ, từ đầu năm 2023 đến nay đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 3.177 lao động, trong đó có việc làm mới hơn 500 lao động; từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của tỉnh với số tiền 5.728 triệu đồng; 135 người được tuyển dụng vào viên chức; 2.510 người đăng ký hộ kinh doanh cá thể...
   Công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cũng được chú trọng. Tính đến nay, tổng số lao động đăng ký tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn là 162 lao động. Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với lao động tham gia làm việc ở nước ngoài được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của NLĐ. Trong đó, chú trọng việc đổi mới và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về giải quyết việc làm bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền trên đài truyền thanh, hệ thống truyền thanh của các phường, xã, mạng xã hội… nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời tạo chuyển biến về nhận thức và khuyến khích người dân tích cực tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
   Sắp tới, thành phố Huế tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động - việc làm cho cán bộ, công chức; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động phục vụ công tác điều hành, quản lý; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm cho NLĐ tại địa phương.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)