Đảm bảo an toàn tại các khu vui chơi, giải trí có trò chơi mạo hiểm
14/09/2021 11:16:42 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
UBND thành phố Huế ban hành công văn số 5488/UBND-VX ngày 07 tháng 9 năm 2021 về việc tăng cường quản lý công tác an toàn tại các khu vui chơi, giải trí có trò chơi mạo hiểm trên bàn thành phố.
   Trò chơi đu quay dây văng tại Nhà thiếu nhi Huế - Ảnh chụp trước đợt dịch Covid-19 thứ 04
 
   Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các phòng: Quản lý Đô thị, Văn hóa và Thông tin, Lao động, Thương binh &Xã hội và UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vui chơi, giải trí có các trò chơi mạo hiểm trên địa bàn việc thực hiện kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý vận hành định kỳ các công trình, thiết bị đảm bảo an toàn; kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị trò chơi; đảm bảo an toàn điện, an toàn cháy nổ và đảm bảo vệ sinh, văn minh, mỹ quan tại các khu vui chơi trong phạm vi quản lý; đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình vui chơi công cộng, đình chỉ thiết bị, công trình không đảm bảo an toàn cho người sử dụng, tham gia vui chơi, giải trí.
   Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn lao động cho người lao động tại các công trình vui chơi, giải trí có trò chơi mạo hiểm, cũng như đảm bảo an toàn cho người tham gia vui chơi.
Nhật Khương (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>