Khảo sát và vận động nhà vườn đăng ký tham gia đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”
26/08/2020 2:42:15 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hoạt động này được Ban quản lý nhà vườn Huế phối hợp với UBND phường Kim Long triển khai sáng 25/8 nhằm vận động, giới thiệu các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến với các chủ nhà vườn trên địa bàn. 
Để triển khai đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” năm 2021 và các năm tiếp theo có hiệu quả, từ ngày 24/8 đến 3/9, Ban Quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế đã đến các nhà vườn tại các phường Phú Cát, Kim Long, Phú Nhuận, Vỹ Dạ, Phú Hiệp và Thủy Biều để vận động, đồng thời giới thiệu các chính sách hỗ trợ đến từng chủ nhà với mong muốn các nhà vườn tự nguyện đăng ký tham gia đề án.
Được biết, các nhà vườn sau khi đăng ký tham gia đề án sẽ được khảo sát mức độ hư hỏng, xuống cấp của các nhà rường, khuôn viên vườn để đánh giá mức hỗ trợ, trong đó nhà vườn đáp ứng điều kiện về hỗ trợ kinh phí trùng tu, được hỗ trợ kinh phí tùng tu tôn tạo nhà chính với mức không quá 700 triệu đồng đối với nhà vườn xếp loại 1, không quá 500 triệu đồng đối với nhà loại 2 và 400 triệu đồng dành cho nhà loại 3. Ngoài ra, các nhà vườn tham gia đề án còn được hỗ trợ kinh doanh dịch vụ tại nhà vườn, hỗ trợ thuế, hỗ trợ kinh doanh tham quan du lịch, hỗ trợ tôn tạo khuôn viên vườn…
Đến nay, trên địa bàn TP. Huế có 76 nhà vườn đạt tiêu chí nhà vườn Huế đặc trưng, trong đó có 21 nhà đã tham gia đề án. Hiện, có 39 nhà được đánh giá xếp loại và đưa vào danh sách vận động tham gia đề án. Qua thống kê, UBND tỉnh đã cấp cho Qũy hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng trên 9,3 tỷ đồng để hỗ trợ cho các nhà vườn trùng tu tôn tạo nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng.

  

Thanh Hương