Võ Liêm Sơn
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

 

1. Vị trí con đường:
Thuộc khu vực Trường An (Phường Trường An)
- Điểm đầu: Ngã ba Đặng Huy Trứ
- Điểm cuối: Phan Bội Châu
2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường
Võ Liêm Sơn (1888-1949) quê ở Hà Tĩnh. Năm 1907-1911 vào dạy học trường Quốc Học Huế, ra làm quan đến năm 1919 ông về Quốc Học dạy Hán văn. Ngày 24/12/1925 Phan Bội Châu bị thực dân Pháp đưa về giam lỏng tại Huế, Võ Liêm Sơn đã dùng số tiến 2000 đồng do đồng bào quyên góp mua một mảnh vườn trên dốc Bến Ngự để dựng ngôi nhà tranh cho cụ Phan ở và một sở đất thứ 2 nằm gần đàn Nam Giao sau này là nghĩa trang Phan Bội Châu. Năm 1930 Võ Liêm Sơn bị Pháp bắt. Năm 1944 ông hoạt động bí mật trong phong trào Việt Minh. Năm 1948 làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt liên khu IV.
Lúc sinh thời ông sáng tác nhiều tác phẩm phê phán chủ nghĩa thực dân Pháp, Võ Liêm Sơn là một nhà giáo, một nhà văn yêu nước tiêu biểu được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quý trọng.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 3 > >>