Khách sạn Đạt tiêu chuẩn
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Số TT Tên cơ sở lưu trú Địa Chỉ Điện thoại Fax Số phòng Số
giường
1 Khách sạn New Time   23 Đội Cung 3822765 3849419 16 25
2 Khách sạn Bạch Quang 05 Tôn Đức Thắng 3812456 3812211 28 47
3 Khách sạn Huy An 135 Nguyễn Sinh Cung 3898155   21 29
4 Khách sạn Bảo Sơn  39 Nguyễn Công Trứ 3827189   15 30
5 Khách sạn Bình Dương I  17/34 Nguyễn Tri Phương 3833298 3833298 24 48
6 Khách sạn Bình Dương II  08 Ngô Gia Tự 3846466   16 24
7 Khách sạn Bình Dương III 10/34 Nguyễn Tri Phương 3830145   11 16
8 Khách sạn Why not? 26 Phạm Ngũ Lão 3824925   15 25
9 Khách sạn Volga 78 Trần Quang Khải 2282479   10 20
10 Khách sạn Đông Hải  An Hải, Thuận An 3866115   10 16
11 Khách sạn Đông Phương  60 Nguyễn Tri Phương 3825333   27 54
12 Khách sạn Đông Sơn  06 Nguyễn Khuyến 3822861   16 38
13 Khách sạn Hải Đăng  43 Hùng Vương 3824755   26 52
14 Khách sạn Hoa Sen  51 Đinh Công Tráng 3525997 3525996 10 17
15 Khách sạn Hương Vỹ III 50 Nguyễn Tri Phương 3822914   26 52
16 Khách sạn Hoàng Ngọc  03 Trương Định 3824785   30 55
17 Khách sạn Hồng Thiện  08 Nguyễn Công Trứ 3830014   10 23
18 Khách sạn Hướng Dương  37 Hai Bà Trưng 3821550 3821551 20 43
19 Khách sạn Hương Vỹ  09 Nguyễn Sinh Cung 3832864 3829917 35 70
20 Khách sạn Huy Hoàng  16 Nguyễn Trường Tộ 3823635   13 24
21 Khách sạn Khải Hoàn  29 Bà Triệu 3826723 3826721 30 60
22 Khách sạn Kỳ Lân  86 Lê Lợi 3826556 3823016 22 55
23 Khách sạn Minh Châu  109/2 Nguyễn Huệ 3814199 3814199 20 40
24 Khách sạn Minh Hiếu  03 Chu Văn An 3828725   16 29
25 Khách sạn Minh Trang  27 Nguyễn Thị Minh Khai 3828148   22 40
26 Khách sạn Nam Giao  03 Điện Biên Phủ 3825736 3825735 12 23
27 Khách sạn Ngọc Mai Lô B21, Phạm Văn Đồng 3897979   24 45
28 Khách sạn Nguyễn Tri Phương  56 Nguyễn Tri Phương 3829282   15 26
29 Khách sạn Nhật Nam 40 Bến Nghé 3830575   15 24
30 Khách sạn Phú Thịnh  264 Lê Duẩn 3528155   11 21
31 Khách sạn Phương Loan 5/14 Nguyễn Công Trứ 3830098   10 14
32 Khách sạn SPORT 15 Phạm Ngũ Lão 3828096 3830199 25 60
33 Khách sạn Thân Thiện 10 Nguyễn Công Trứ 3834666 3834555 10 20
34 Khách sạn Thân Thiện II Lô 6 đường Phạm Văn Đồng 3897222   12 26
35 Khách sạn Thanh Bình  138 Nguyễn Sinh Cung 3822955 3849448 24 48
36 Khách sạn Thành Lợi  11 Đinh Tiên Hoàng 3524803 3825344 24 48
37 Khách sạn SPORT II 06 Bà Triệu 3815454 3815454 22 37
38 Khách sạn Thượng Tứ 22 Đinh Tiên Hoàng 3528380 3528783 12 28
39 Khách sạn Trần Lý 78 Lê Lợi 3830894   11 19
40 Khách sạn Tràng Tiền  62 Lê Lợi 3822128 3826772 20 40
41 Khách sạn Hoa Lan 30A Chu Văn An 3831177 3831213 18 30
42 Khách sạn Kinh Đô 01 Nguyễn Thái Học 3823566   60 150
43 Khách sạn Hoàng Gia 49 Hùng Vương 3826285   14 25
44 Khách sạn Hương Vỹ II 25 Hùng Vương 3831444   15 29
45 Khách sạn Mai Lan 37 Chu Văn An 3828601   10 16
46 Khách sạn Ngọc Hưng 46 Chu Văn An 3837999   12 26
47 Khách sạn Như Hiền 103 Nguyễn Sinh Cung 3822908 3824180 42 96
48 Khách sạn Thành Minh 2/60 Nguyễn Công Trứ 3820658   17 37
49 Khách sạn Victory 08 Nguyễn Hữu Thọ 3817338 3814770 22 48
50 Nhà nghỉ du lịch FAMILY 21 Đống Đa 3826963   9 18
51 Nhà nghỉ du lịch Phúc Thành 10 Phạm Ngũ Lão 3826567   7 50
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác