Nhà khách - Nhà nghỉ
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Số TT Tên cơ sở lưu trú Địa Chỉ Điện thoại Fax Số phòng Số
giường
1 40 Huế 38 Trần Cao Vân 832391   60 120
2 Ái Quỳnh 62A Trần Huy Liệu 525843   5 5
3 Anh Thi 98/8 Nguyễn Phúc Nguyên 510318   10 9
4 Anh Thư 166 Phan Chu Trinh 820332   9 13
5 Anh Tuấn 12/3 Đinh Tiên Hoàng 571081   4 4
6 Bảo Minh 39 Lê Quý Đôn 824601   7 8
7 Bến Ngự 31 Phan Đình Phùng 833203   12 12
8 Bích Ngọc 24/40 Nguyễn Sinh Cung 897464   7 8
9 Biển Xanh 27/1 Nguyễn Sinh Cung 826987   10 10
10 Daisy 276/4 Phan Chu Trinh 846205   5 5
11 Đăng Quang 28 Nguyễn Sinh Cung 830823   12 26
12 Đăng Thịnh 16/66 Lê Lợi 252155   7 16
13 Đăng Tuấn 28 Nguyễn Sinh Cung 830823   10 24
14 Dĩ Hoà Viên 63/2 Phan Đình Phùng 823844   5 5
15 Diệu Hạnh 3/195 Phan Bội Châu 832708   8 8
16 DNTN Cảnh Tiên 9/66 Lê Lợi 822722   12 20
17 Dòng Hiền 60 Chu Văn An 816191   5 6
18 Đông Kinh 34 Trần Cao Vân 821467   5 5
19 Đồng Tâm 66/7 Lê Lợi 828403   24 30
20 Đức An 17 Nguyễn Thái Học 825313   8 14
21 Đức Lợi 3 Đinh Tiên Hoàng 524920   16 18
22 Gia Đình 29 Trần Thúc Nhẫn 826307   10 13
23 Giáng Châu 99A Nguyễn Hoàng 519186   13 22
24 Hà Lộc 10A/66 Lê Lợi 829371   8 14
25 Hải Đăng 91 Phan Bội Châu 884503   12 24
26 Hạnh Hương 45 Trần Thúc Nhẫn 828161   9 17
27 Hiếu Hạnh 57/40 Nguyễn Sinh Cung 820852   9 10
28 Hoà Bình 58 Trần Huy Liệu 531520   6 6
29 Hoa Vàng 10/66 Lê Lợi 828068   5 10
30 Hoàng Hương Số 2/66 Lê Lợi 828509   18 27
31 Hoàng Huy 10 Trần Thanh Mại 845352   9 15
32 Hội Quán Lô A10, Qlộ 49 810579   4 4
33 Hồng Hà 72 Phan Chu Trinh 833393   6 10
34 Hồng Long 205/22 Bà Triệu 845441   10 20
35 Hưng Thịnh 184 Phan Chu Trinh 828158   9 12
36 Lam Phương Tổ 19 - Khu vực V 814752   8 13
37 LĐLĐ tỉnh 02 Đống Đa 836007   14 30
38 LĐLĐ TP 13 Lý Thường Kiệt 846341   9 26
39 Ly Na 50 Nguyễn Công Trứ 846582   8 15
40 Mai Ly 271 Nguyễn Sinh Cung 283697   5 5
41 Mai Trâm (BELLA GARDEN) 15/131 Trần Phú 833024 211380 5 8
42 Mạnh Đức 2/110 Lê Duẫn 513881   8 8
43 Mây Hồng 38 Trần Nguyên Hãn 536283   4 8
44 Minh Đức 62B Nguyễn Phúc Nguyên 211791   12 18
45 Minh Quang 16 Phan Chu Trinh 824152   13 19
46 Mỹ Dung 11 Chế Lan Viên 887493   6 6
47 Mỹ Ngọc 18 Ngô Gia Tự 826973   9 14
48 Ngân Hà 60 Chu Văn An 3617223 3617225 8 12
49 Ngọc Anh 12 Trần Huy Liệu 3511239   4 4
50 Ngọc Đức 11/15 Đống Đa 3837046   8 16
51 Ngọc Long 336 Phan Bội Châu 3884893   11 17
52 Ngọc Phú 62 Trần Huy Liệu 471165   6 10
53 Ngọc Thạch 81 Bùi Thị Xuân 222006   6 6
54 Nguyên Dũng 118 Lê Lợi 3825136   8 15
55 Nguyên Long 9 Nguyễn Công Trứ 3820993 3830787 11 23
56 Nk Điện Biên 2 164 Mai Thúc Loan 527456 527864 18 40
57 Như Ý 29 Hàn Mặc Tử 825299   4 7
58 NN số 05 05 Chu Văn An 821255   10 25
59 NN Số 20 20 Nguyễn Sinh Cung 823006   4 4
60 NN Số 29 29 Phan Đình Phùng 826180   5 5
61 NN số 42  42 Lê Duẫn 523284   9 10
62 NN số 45 76 Lê Duẫn 221115   7 10
63 NN số 82 82 Lê Duẫn 221245   5 5
64 NN số 84 84 Lê Duẫn 511936   4 4
65 NNDL Điện Lực  101A Phan Đình Phùng 823510   5 32
66 NNDL Nguyễn Đình Chiểu  01 Nguyễn Đình Chiểu 822598 822681 6 15
67 NT 62 62 Lê Duẫn 513288   5 5
68 Núi Ngự 146 Ngự Bình 824724   7 8
69 Phong Lan 12/66 Lê Lợi 826255   15 26
70 Phong Phú 68 Lê Duẫn 534032   10 10
71 Phú Quý 189 Bùi Thị Xuân 825318   5 7
72 Phúc Thịnh 18 Nguyễn Sinh Cung 825284   5 10
73 Phương Thuỷ 64 Lê Duẫn  524548   6 12
74 Quốc Hùng 2/27 Nguyễn Sinh Cung 832162   6 8
75 SEVEN 98/2 Nguyễn Sinh Cung 826484   6 6
76 Sơn Trang 29 Nguyễn Sinh Cung 849846   6 10
77 Tâm Hoa 25 Tùng Thiện Vương 825528   12 19
78 Tân Phúc 45 Chu Văn An 823118   8 15
79 Thanh Phương 16 Đinh Tiên Hoàng 523355   15 15
80 Thanh Thành I 146 Phan Chu Trinh 830333   10 10
81 Thanh Thành II 68 Phan Chu Trinh 833794   7 12
82 Thanh Thuỷ 6/66 Lê Lợi 824585   4 6
83 Thanh Tĩnh 5 Phan Đình Phùng 846262   14 14
84 Thịnh Vượng 30 Trần Thái Tông 3931559   15 35
85 Thiên Thanh 38 Nguyễn Huệ 830768   6 12
86 Thôn Vỹ 63 Nguyễn Sinh Cung 825160   8 26
87 Thuỷ Sinh (Waterland) 35/42 Nguyễn Công Trứ 3935735 3839966 9 13
88 Tigôn 120 An Dương Vương 814069   10 11
89 Trung Tín 66 Lê Duẩn 525215   8 10
90 Uyển Như 36B/173 Phan Đình Phùng 284519   14 20
91 V.A Tân Tiến 1/14 Nguyễn Công Trứ 825064   12 16
92 Văn Lâu 60 Lê Duẩn 523853   11 22
93 Vọng Hương 10 Đinh Tiên Hoàng 511222   10 17
94 Vũ Hoàng Số 4, khu QH Ngô Quyền 252029   6 10
95 Xuân Nhạn 78 Lê Duẩn 531364   8 8
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác