Sớm trình phê duyệt, đẩy nhanh các tiến độ Dự án viện trợ không hoàn lại “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”
04/03/2021 7:31:24 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đó là nhấn mạnh của ông Hoàng Hải Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế và ông Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc Quốc gia Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) trong cuộc làm việc vào chiều 04/03/2021 tại UBND thành phố Huế.
   Ông Hoàng Hải Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế (bìa phải) và ông Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc Quốc gia Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF - Việt Nam)
 
   Theo ông Văn Ngọc Thịnh, với sự hỗ trợ của tổ chức WWF - Nauy, WWF – Việt Nam đã lựa chọn thành phố Huế là vùng nghiên cứu điển hình của dự án với các mục tiêu sau: Đưa Huế trở thành Đô thị giảm nhựa; nhu cầu tiêu dùng và lượng rác thải nhựa được giảm thiểu bởi các nhóm mục tiêu; nâng cao tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận với dịch vụ thu gom rác thải ở các khu vực mục tiêu; cải thiện tỷ lệ tái chế rác thải trong nhóm các bên liên quan chính tại địa bàn thực hiện dự án; cải thiện chất lượng quản lý bãi rác trên địa bàn thực hiện dự án...  Địa điểm thực hiện dự án tại thành phố Huế. Thời gian dự kiến từ đầu năm 2021 -  12/2024, trong đó giai đoạn 1 từ 1/2021 – 9/2021 (khởi động dự án) và giai đoạn 2 từ 9/2021 – 12/2024 (triển khai thực hiện dự án). Ngân sách dự án tương ứng với gần 63 tỷ đồng. Đến năm 2030, các dòng sông và hệ sinh thái khu vực đất ngập nước và ven biển của Huế sẽ được bảo vệ khỏi ô nhiễm rác thải nhựa.
   Trước đó, vào cuối năm 2020, UBND tỉnh đã đồng ý về nguyên tắc chủ trương cho phép Tổ chức WWF-Việt Nam phối hợp, làm việc với UBND thành phố Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện các công tác nghiên cứu khảo sát, đánh giá, thu thập các thông tin, dữ liệu có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ dự án viện trợ không hoàn lại “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận dự án theo đúng quy định.
   Tại buổi làm việc, ông Hoàng Hải Minh – Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định: Huế là địa phương đi đầu về bảo vệ môi trường, kiên quyết không “đánh đổi” môi trường để phát triển kinh tế bằng bất cứ giá nào. Huế vẫn luôn kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững song song với bảo vệ môi trường, cảnh quan, môi trường sống, giữ vững Huế - thành phố môi trường, thành phố văn hóa, xanh – sạch – sáng – thông minh, gắn với lợi ích lâu dài của Nhân dân… Vì vậy, thành phố Huế cám ơn WWF và cam kết đưa Huế trở thành Đô thị giảm nhựa với các mục tiêu trong dự án.
   Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh và Giám đốc Quốc gia Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) Văn Ngọc Thịnh đã thống nhất một số nội dung cơ bản. Lấy ý kiến các đơn vị, địa phương, người dân một cách rộng rãi; tổ chức họp giao ban hàng tuần để theo sát công việc; tập trung hoàn thiện các khâu để dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” sớm được phê duyệt và triển khai đúng tiến độ.
   Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông về dự án, đến tận cơ sở, từng người dân. Tạo sự đồng thuận cao để cả hệ thống chính trị, cộng đồng, người dân Huế cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, đảm bảo cảnh quan, môi trường sống... Tiếp tục để Huế xứng đáng với các Danh hiệu đã đạt được.
   Hiện nay, ô nhiễm rác thải nhựa vẫn là một vấn đề lớn trên thế giới, cũng như ở Việt Nam và Thừa Thiên Huế. Do đó, cần phải có những can thiệt mạnh mẽ ngay lập tức để giải quyết vấn đề này nhằm giảm thiểu các tác động của rác thải nhựa, đảm bảo cảnh quan, môi trường sống, sức khỏe con người cho hiện tại và tương lai...
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>