Thành phố Huế: Họp trực tuyến rà soát vướng mắc trong điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
02/12/2020 10:25:15 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Sáng 2/12, UBND thành phố Huế tổ chức cuộc họp trực tuyến với 27 phường trên địa bàn để đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Đồng chí Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế chủ trì cuộc họp.
Theo đó, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều để có cơ sở xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2021. Cụ thể, tiêu chí và chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 59 năm 2015 của Thủ tướng với tiêu chí về thu nhập của Chuẩn nghèo là 900.000 đồng/người/tháng; Chuẩn cận nghèo là 1.300.000 đồng/người/tháng. Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản gồm (05 dịch vụ): Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin.
Hộ nghèo là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiết hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Còn hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Theo ông Dương Xuân Mân, Trưởng phòng lao động – thương binh – xã hội thành phố Huế, đến thời điểm hiện tại có 12 phường ở TP Huế cơ bản hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, như: An Đông, Hương sơ, Phú Hòa, Phú Hội, Thủy Xuân, Vĩnh Ninh…
Tuy nhiên, có 1 vấn đề là các phường có người dân trong Dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế đang gặp khó khăn trong công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo. Như, phường Thuận Lộc vừa qua có 22 hộ trong diện di dời và đã chuyển ra sống ở khu định cư Bắc Hương Sơ theo dự án 18 hộ, nhưng 04 hộ còn lại hiện địa phương không rõ liên lạc và không biết các hộ này đã đi đâu.
Theo lãnh đạo Phòng lao động – thương binh – xã hội thành phố Huế, trước mắt, người dân trong các dự án mà đã chuyển nơi sinh sống, nhập hộ khẩu phường nào thì phường đó nhận và tiến hành rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy định. Với 1 số ít hộ hiện nay không rõ đi đâu thì cần phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương để xác định rõ.
Kết luận buổi họp trực tuyến, đồng chí Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu 27 phường trên địa bàn tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ và báo cáo về Ban chỉ đạo Thành phố trước ngày 05/12/2020. Tổng hợp kết quả rà soát chính thức và báo cáo về Ban chỉ đạo TP trước ngày 15/12/2020. Sau đó, thành phố sẽ thẩm định, tổng hợp, báo cáo kết quả lên cấp Tỉnh. Đồng chí Trương Đình Hạnh yêu cầu Ban chỉ đạo các phường niêm yết công khai, minh bạch và giải đáp các thắc mắc, xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.
Các phường cần rà soát các đối tượng thực sự khó khăn, hoặc các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng có đơn đề nghị rà soát hoặc địa phương chủ động phát hiện thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó, đảm bảo chế độ, chính sách cho người dân theo quy định. Phấn đấu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế và các chỉ tiêu mà thành phố đã đề ra.

     Được biết, vào đầu năm 2020, số hộ nghèo ở thành phố Huế là 1.318 hộ (tỷ lệ 1,51%), số hộ cận nghèo là 1.740 hộ (tỷ lệ 1,99%). 

Thái Hùng (Văn phòng HĐND&UBND thành phố Huế)